خاندان های معروف سادات ایران با تکیه بر خاندان های علمی
34 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: علوم اسلامی رضوی
در کشور پهناور ايران از قديم خاندانهاي سادات وجود داشتند . گروهي از ميان آنان به مقامات علمي رسيدند ، به گونه اي که در عصر و زمان خود به شهرت نايل آمده و آوازه آنها در اقصي نقاط ايران و حتي جهان پيچيد . در اينجا به شناسايي و معرفي خاندانهاي معروف سادات ايران، همراه با شرح حال نگاري تعدادي از مشاهير هر خاندان خواهيم پرداخت. درباره خاندانهاي معروف سادات اگر چه به صورت پراکنده و در لابه لاي کتابها مطالبي آمده است، ولي ويژگي خاص ذکر شده در جايي ديده نشد. از اين رو ، در اين کتاب به معرفي آنها پرداخته و بيوگرافي مناسبي براي هر يک آورده خواهد شد. در اين روش، علاوه بر تجليل از مقام اهل بيت عصمت و طهارت ، که سادات به آنان انتساب دارند ، به مرتبه علم و عالم ارج گذاشته مي¬شود. نهايت آنکه اين تحقيق ترويج و برتري علم و دانش و معرفي روحانيت شيعه و تلاش آنها در طي قرون و اعصار در راه تبليغ مذهب خون رنگ تشيع را به تصوير مي کشد. در اين تحقيق به عناويني مانند شاخه هاي اصلي سادات موجود در ايران مثل هاشمي ، محمدي، حسني، حسيني، موسوي ، رضوي ؛ و معرفي مشاهير معروف هر شاخه پرداخته مي¬شود. حاصل بيش از يک سال کوشش و تلاش در کار تحقيق ، بررسي و کاوش در لابلاي کتابها ، اسناد و مدارک بر جاي مانده از مشاهير، پيش روي خواننده است. در تدوين مطالب اين پایان نامه بيش از هر کس از راهنمائی استاد محترم حضرت آية الله محمد واعظ زاده خراسانی و مساعدت و هم فکري همکاران گروه تراجم و انساب و هم چنين حسين الطائي که حروفچيني و صفحه آرايي متن حاضر را به عهده داشتند و نيز مساعدت بي دريغ عزيزان در کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد آستان قدس رضوي و تمام کساني که با بزرگواري اطلاعات شفاهي، مکتوب و يا عکس بستگان خود را در اختيارم گذاشتند صميمانه سپاسگذاري مي گردد.