خاندان های دانشور ایران
38 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 2
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
کتاب «خاندان های دانشور ایران» در دو جلد آماده چاپ است. در این اثر خاندان های دانشور و شیعه کشور پهناور ایران به ترتیب حروف الفباء آورده شده است. جلد اول کتاب خاندان های دانشور ایران، از حرف الف تا حرف شین، مشتمل بر معرفی 48 خاندان دانشور همراه با شرح احوال 200 شخصیت علمی، و جلد دوم آن نیز از حرف صاد تا حرف یا، حاوی معرفی 42 خاندان دانشور به همراه سرگذشت 190 شخصیت علمی است. از مزایای این اثر: استفاده بی واسطه از اسناد و مدارک گروهی از خاندان ها، بهره وری از مشاهدات عینی در نوشتن زندگینامه ی تعدادی دیگر از شخصیت های علمی، معرفی هر خاندان قبل از پرداختن به مشاهیر آنان، جدول کامل از کل خاندان های ایرانی (اعم از خاندان های دانشوران، امراء، پادشاهان و ...) و سرانجام اسکن اسناد و مدارک بازیافته از مشاهیر دانشور است.
آدرس اینترنتی