دفتر ایام (جلد اول)
27 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 2
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
حاوی زندگی نامه مولف در دو جلد است. جلد اول مربوط به زادگاهش شهر رشت و جلد دوم آن مشتمل بر شرح احوال او در شهر مشهد مقدس است.