مزارات ایران
30 بازدید
ناشر: بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی
نقش: محقق
سال نشر: 1391
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
به عنوان گام نخست در مزار شناسی و تدوین دانشنامه مزارات ایران، این کتاب را که به معرفی بخش کوچکی از بقاع مربوط به امامزادگان، عرفاء، حکما، فقها، شعرا و رجال سیاسی 22 استان کشور اختصاص دارد و از آن میان بیشترین تمرکز متوجه خراسان رضوی است؛ منتشر کرده ایم و مصممیم با یاری خداوند یکتا مجموعه اطلاعات فراهم آمده در باره حدود ده هزار مزار در سطح کشور را به تدریج منتشر کنیم. اساس تدوین این نوشتار، تقسیمات سیاسی استان ها و شهرستان های کشور در حال حاضر می باشد و برای انجام این پژوهش، از 470 ماخذ معتبر و اسناد و مدارک محلی و در مواردی از شفاهیات مردمی استفاده شده است.