خاندان های معروف دانشور سادات ایران
64 بازدید
محل نشر: مشکوه، س32، پائیز1392، ش120
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در کشور ایران از قدیم خاندان های سادات وجود داشته اند. گروهی از میان آن ها به مقامات علمی رسیدند، به گونه ای که در عصر و زمان خود به شهرت به سزایی نایل آمده و آوازه آن ها در اقصی نقاط و حتی جهان پیچید. در باره خاندان های سادات اگر چه به صورت پراکنده و در لابه لای کتاب ها مطالبی آمده است. ولی به صورت مدون در جایی دیده نشد. در این پژوهش ضمن بیان سیر تاریخی مهاجرت سادات به ایران و شاخه های اصلی سادات موجود در ایران، به خاندان های معروف دانشور سادات شیعه ایران پرداخته می شود.