قدمگاه های منسوب به امام رضا(ع) در ایران
33 بازدید
محل نشر: وقف میراث جاویدان، ش79،80، پائیز و زمستان 1391ش
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
قدمگاه یا گام جاى از جمله اماکن زیارتگاهى و مقدس است . در کشور ایران قدمگاه‏هاى فراوانى وجود دارد . تعدادى از قدمگاهها نیز منسوب به امام رضا (ع) است. در این گفتار ضمن بیان موقعیت جغرافیایى و تاریخى قدمگاههاى منسوب به امام رضا (ع) در ایران و چگونگى پراکندگى شان در نقاط مختلف کشور به صحت وسقم آنها پرداخته خواهد شد . جدول پراکندگى قدمگاههاى منسوب به امام رضا (ع) به تفکیک استان ، نقشه خط سیر حرکت امام رضا (ع) از مدینه تا مرو و هم چنین جدیدترین عکس‏هاى قدمگاههاى منسوب به آن حضرت از جمله ضمایم این پژوهش است.