کتاب شناسی توصیفی شروح الکافی
37 بازدید
محل نشر: آینه پژوهش، س20، ش4، آبان 1388
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
کتاب‏شناسى شروح الکافى را مى‏توان در کتاب‏هاى چاپى وخطى خلاصه نمود . بیشتر آثار شروح الکافى را در کتابخانه مرکزى استان قدس رضوى که یکى از منابع غنى کتابخانه‏ای ایران است ، مى‏توان یافت . کتاب‏هاى خطى از پراکندگى ویژه خود بر خوردارند ، که حتی المقدور با استفاده از منابع به ذکر آنها اقدام می شود. اصولاً هر پژوهشى مسبوق به کتاب‏شناسى است . هر کس که درباره کتاب الکافى تحقیق مى‏کند ، نخست باید کتاب‏شناسى آن - که شروح نیز جزو لاینفک آن است - بنگرد . لازمه وقوف بر آن تتبع وکاوش در کتاب‏هایى است که در این زمینه نوشته شد . از این رو مخاطب این پژوهش کسانى هستند که درباره الکافى تحقیق مى‏کند . از این میان کتاب‏شناسى‏هاى مختلف در اینجا به نوع توصیفى اجمالى وتفصیلى اشاره شد تا بیشترین فایده را نصب محققان بکند . بنابر این ، در کتاب‏شناسى توصیفى حاضر 65 نسخه معرفى گردید.