واکاوی اقلیمی خاندان های سادات ایران
37 بازدید
محل نشر: وقف میراث جاویدان، بهار 1387، ش 61 (6 صفحه - از 76 تا 81)
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در کشور پهناور ایران از قدیم خاندان های سادات وجود داشتند . گروهی از میان آنها به مقامات علمی رسیدند ، به گونه ای که در عصر و زمان خود به شهرت به سزایی نایل آمده و آوازه آنها در اقصی نقاط و حتی جهان پیچید . درباره خاندان های سادات اگر چه به صورت پراکنده و در لابه لای کتابها مطالبی آمده است . ولی به صورت مدون در جایی دیده نشد . در این پژوهش مختصر ضمن بیان دو مقدمه ضروری یعنی خاندان و سید ، به سیر تاریخی مهاجرت سادات به ایران و شاخه ها ی اصلی سادات موجود در ایران و خاندان های سادات ایرانی پرداخته می شود . در بحث خاندان های سادات ایرانی جدول و نموداری از توزیع خاندان های سادات ایران به تفکیک استان ترسیم گردید