کتاب شناسی محکم و متشابه
35 بازدید
محل نشر: پژوهش های قرآنی، بهار و تابستان 1379، ش 21 و 22 (18 صفحه - از 384 تا 401)
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
از پیش نیازهای تحقیق در هر زمینه و موضوعی آشنایی با منابع و کتب تألیف شده در آن موضوع است، بر خلاف بعضی از موضوعات قرآنی، درباره محکم و متشابه کتاب شناسی جداگانه ای تا کنون تهیه نشده است تا بتواند مورد استفاده قرار گیرد، بر این اساس به تنظیم این کتاب شناسی پرداخته شد و اگر چه ادعای کامل بودن این مختصر نمی رود، اما می تواند راهنمای محقق در این باره باشد. این کتاب شناسی در سه قسمت خواهد آمد؛ الف: کتابهای چاپی ب. کتابهای خطی موجود ج. کتابهای خطی نایاب